Elektroinst

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Elektroinst s.r.o.
Sme stabilná spoločnosÅ¥ úspeÅ¡ne pôsobiac hlavne na južnom Slovensku.Zaoberáme sa s montážou, opravou a údržbou optických , telefónnych, elektroinÅ¡talačných, a počítačových sietí. NaÅ¡e služby v sebe zahŕňajú dodávku,montáž, záručný a pozáručný servis.Vedomosti sme získali pravidelnými odbornými Å¡koleniami a seminármi. V radoch naÅ¡ich pracovníkov sú vysokokvalifikovaní odborníci a majstri vo svojom odbore. Prvoradá je zábezpeka vysokokvalitných montážnych služieb, žiadaná krátka doba dodávky a samozrejme spokojnosÅ¥ nášho klienta, preto v krízových stavoch a pri nutných, rýchlych zásahoch poskytujeme servis do 24 hodín. Zákazníkom venujeme maximálnu pozornosÅ¥ a problematike individuálny prístup. Veríme, že spolupráca splní VaÅ¡e očakávania. Zostávame s pozdravom a prajeme príjemný deň. 
                                       Kontakt:                                                             Napíšte nám:
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovaÅ¥ telefonicky,emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sídlo firmy: Baštová 5 , 945 01 Komárno, Slovensko
Korešpondenčná adresa: J.Tubu 23, 945 01 Komárno, Slovensko
e-mail: info@elektroinst.sk
/www.elektroinst.sk
IČO: 46218688 , IČ DPH: SK 2023286243
OR Nitra , vložka číslo: 29253/N odd. sro

František Kvas
e-mail: frantisek.kvas@elektroinst.sk
/www.elektroinst.sk
tel: 0905 168 264

László Cserepes
e-mail: lászló.cserepes@elektroinst.sk
/www.elektroinst.sk
tel: 0908 682 888


 
321-638-8977 | xenolithic