genius-math

สนามสอบที่น่าสนใจ
สมาคมคณิตศาสตรแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์


                                         

รับสมัครเด็กเรียน หลักสูตร GENIUS  MATH  ONLINE  à¸£à¸°à¸”ับ 1

ค่าเรียนปีละ 5,000 บาท

สมัครได้ที่ ฝ่ายการเงิน มงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม)

รับ Username และ Password ที่ห้องเรียนโครงการ

 

  

 


เกียรติบัตรระดับต่างๆที่เด็กควรได้รับ

 • ป.1-ป.3-1
 • ป.1-ป.3-2
 • ป.4-ป.6-1
 • ป.4-ป.6-2
 • ป.4-ป.6-3
 • ม.1-ม.3-1
 • ม.1-ม.3-2

ผลงานบางส่วนของเด็กในโครงการ

 • สสวทปี55
 • สสวทปี56
 • สสวทปี57
 • สสวทปี58

โครงการ MCP Genius Math
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
269 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
 à¸•à¸´à¸”ต่อสอบถาม : genius-math@hotmail.com