Organizacja

"Z pokolenia w pokolenie
W tradycji ruchu studenckiego zawsze starsi koledzy pomagali

młodszym w kształtowaniu się postaw, zainteresowań i ambicji.

Pragnąc pójść tropami przekazywania wartości, z którymi życie jest

bogatsze i ciekawsze, uczciwe i godne, będziemy dążyć do podtrzymywania

więzi międzypokoleniowej i wspierać wszelkie przejawy aktywności studentów,

zmierzającej do rozwoju nowych cech osobowości.
Będziemy odwoływać się do tradycyjnego symbolu studenckiego

środowiska gdańskiego "Czerwonej Róży". Pragniemy by nadal był wyrazem

twórczej aktywności społeczności akademickiej w dziedzinie kultury, nauki

i turystyki.
Mamy nadzieję, że "Czerwona Róża" będzie dla nas wszystkich

symbolem doskonałości, piękna, intelektu, zwycięstwa młodości, pamięci

i duchowego związku ludzi."
- preambuła statutu Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Stowarzyszenie i konkurs Czerwonej Róży
Czerwona Róża - nagroda prestiżowa z bogatymi tradycjami, przyznawana najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu od 1962 roku. Pięćdziesięcioletnia historia konkursu jest niezwykle bogata...

Każdy z nas słyszał o legendarnym studenckim Klubie Studentów Wybrzeża "Å»ak", który od 1957 roku przyciągał ludzi swoją twórczą mieszanką. Studenckie teatry, kabarety, dyskusyjny klub filmowy, klub jazzowy - prawdziwa wylęgarnia talentów. W sentymentalnych opowieściach pokolenia naszych starszych kolegów często pojawiają się obrazki artystycznego życia skupionego w murach ówczesnego Å»aka. To właśnie tam narodziło się Stowarzyszenie Czerwonej Róży, które organizuje konkurs do dzisiaj.

Nagrodę Czerwonej Róży na początku wręczano poetom, pisarzom, później także młodym naukowcom. Dziś laureaci pierwszych edycji konkursu są znanymi lekarzami, inżynierami, architektami, biznesmenami, politykami. Po pewnym czasie konkurs zniknął, miał w swojej historii przerwę. Jednak kilkanaście lat temu, w 1999 roku, udało się go reaktywować za pośrednictwem Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych Trójmiasta. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze pomorskich uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. By wygrać, trzeba mieć talent, być zdolnym i pracowitym. W konkursie liczy się wysoka średnia, aktywność społeczna i pozanaukowa.

Na laureatów, poza splendorem i przepustką do kariery, którą daje statuetka Czerwonej Róży, czekają również cenne nagrody. Najlepszy student może przesiąść się z komunikacji miejskiej do własnego samochodu, a pozostali zwycięzcy podreperują swój budżet. Zwycięzca konkursu - najlepszy żak Trójmiasta, będzie brał udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta RP - Primus Inter Pares.

Stowarzyszenie Czerwonej Róży inicjuje i wspiera wiele cennych inicjatyw w trójmiejskim środowisku akademickim, m.in. "Dziennik Akademicki" - regularny studencki dodatek w "Dzienniku Bałtyckim", działania charytatywne na rzecz oósb ciężko doświadczonych przez los. Posiada również status organizacji pożytku publicznego i nie prowadzi działalności komercyjnej.

 

Zobacz również

Galeria