distribúcia krúžkov ŠOP SR – zmena adresy a dodania

Vážený chovateľ,

Odo dňa 08.06.2018 je distribúcia krúžkov presťahovaná na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica. Osobný odber objednaných krúžkov bude možný od tohto dátumu iba na uvedenej adrese.

Na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov – Agrokomplex v Nitre dňa 24.06.2018, budú distribuované iba objednávky doručené do dátumu 08.06.2018.

Upozorňujeme zároveň na zmenu dodacej doby, kde tovar zasielaný kupujúcemu bude zasielaný do 4 pracovných dní od objednania. Žiadame Vás preto o objednávky v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo komplikáciám pred plánovaným nezameniteľným označením vašich exemplárov.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1915 z 19. októbra 2017

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1915 z 19. októbra 2017 (uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 271/7 dňa 20.10.2017), ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

pdf (sk) pdf (en)

(Nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku Európskej únie).